Откриване на течове чрез термография… и не само.

Предлагаме иновативен и широко прилаган способ за откриване на течове.

Именно термографската диагностика. При откриване на течове чрез прилагането на термография ние сме много облагодетелствани. Защото можем лесно да достигнем до скрити и невидими с просто око влага и пропуквания в системата. При употребата на други способи и похвати това няма как да се случи, защото измерванията имат различен алгоритъм. В най-общ смисъл водопроводът затопля съседните нему стени и под. По този начин се освобождава топлина на повърхността. Разликата в температурите дава индикация къде има проблем – в случая теч. Имаме горещи, но имаме и студени точки и те са пътеводният знак, че има и течове. Всичко това се индикира и координира работата на майсторите, като същата вече е безболезнена и не води до рутене и къртене.

При откриване на течове ВиК майстори могат да си послужат и с видеоендоскопия.

Тя е добре приложима и при идентифицирането на кухини. Това е трудна задача за другите познати методи и похвати, което прави видеоендоскопията много удобна при комплексно-заплетени случаи. Приложимостта им например се обвързва с монтираните вани и душове, шахтите, стените с гипсокартон, кухите подове и др. Това, което видеоендоскопията може, подаването на газ, ултразвукът и лъчението не могат. Затова приложимостта на тези камери е много популярна и често пъти се прибягва до нея в практиката ни.

Съществуват и други подходи за откриване на течове, каквато е например акустиката. Но тя обикновено е придружаваща някои от другите способи и рядко се разчита единствено на нея. Тя се състои в боравенето с наземен микрофон с висока чувствителност спрямо звуците, които водата издава при течове. Електро-акустиката се прилага след като е използвана термографията и се оказва много презицна. Основното изискване е този процес да се извършва в абсолютна тишина и без ползването на електроуреди като пералнята.

Но в края на краищата не бива да забравяме, че при откриване на течове не са важни единствено технологиите. Най-важни са прецизната ръка на ВиК майстора и знанията, които същият има. Ако търсите именно такива хора, смятаме, че сте на правилното място. Ние разполагаме с всичко необходимо за безупречния ВиК ремонт и отстраняването на влага от дома Ви. Това важи в пълна сила и за индустрията и предприятията, при които авариите са още по-големи и катастрофални. Достатъчно е само да ни дадете сигнал, че Ви трябва майстор за откриване на течове. Другото ще бъде уточнено на място.