Месец: януари 2021

Дигиталното образование: Google for Education

Google for Education е платформа, съчетаваща дигитални инструменти от Google, предназначени да хостват и разпространяват цифрови документи, да осигуряват комуникация и сътрудничество чрез облачно-базирана технология.